Tu jesteś: Start

19 -March -2018
Aktualności - Najnowsze projekty, kursy i szkolenia
Szkolenia na zamówienie PDF Drukuj Email

Nasza firma posiada w swej ofercie szeroki wachlarz szkoleń realizowanych na zlecenia instytucji, urzędów i firm.

Szkolenia zawsze są dopasowane do potrzeb Zamawiającego. Koszt przeprowadzenia szkolenia uzależniony jest od wielu czynników, tj. liczebności grupy, ilości godzin, lokalizacji szkolenia, itp., w związku z czym koszt szkolenia kalkulowany jest indywidualnie dla Klienta.
Szkolenia odbywają się na terenie całej Polski w wynajmowanych salach lub u Zamawiąjącego.

 RODZAJE SZKOLEŃ:


1.    Szkolenia opiekuńcze

1.1.    Opiekun osoby starszej i chorej 
Cel: zdobycie kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna osób starszych i chorych w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami starszymi i chorymi oraz w domach prywatnych w kraju jak i za granicą.

1.2.    Język niemiecki dla opiekunów osób starszych
Cel: zdobycie przez uczestników szkolenia praktycznej znajomości języka niemieckiego z uwzględnieniem specyfiki pracy opiekuna osoby starszej, co umożliwi podjęcie pracy w domach podopiecznych w Niemczech.

1.3.    Opiekunka dziecięca
Cel: zdobycie kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekunki dziecięcej zarówno w kraju jak i za granicą w domu dziecka lub w instytucjach zajmujących się opieką nad dziećmi.

1.4.    Asystent osoby niepełnosprawnej
Cel: zdobycie kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi oraz w domach prywatnych w kraju jak i za granicą.

2.    Warsztaty z zakresu kompetencji osobistych

2.1.    Komunikacja interpersonalna
Cel: zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej, aktywnego słuchania oraz komunikacji niewerbalnej, a także poprawa jakości kontaktów osobistych i zawodowych.

2.2.    Asertywność
Cel: zwiększenie umiejętności formułowania własnych oczekiwań, poglądów, wyrażania własnych uczuć. Umiejętność dbania o własne prawa z poszanowań praw innych osób. Zdobycie umiejętności odmawiania bez poczucia winy.

2.3.    Autoprezentacja z elementami budowania wizerunku
Cel: rozwój umiejętności budowania pozytywnego wrażenia, wykorzystania swoich mocnych stron, udoskonalenie umiejętności wystąpień publicznych.

2.4.    Zarządzanie czasem
Cel: zdobycie umiejętności efektywnego planowania, organizowania  i wykorzystania czasu. 

2.5.    Kontrola stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Cel: nabycie zdolności kontrolowania stresu, wykorzystania jego motywującego działania. Celem szkolenia jest także zdobycie i rozwój umiejętności przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu.

2.6.    Rozwiązywanie konfliktów
Cel: rozwój umiejętności konstruktywnego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązywania konfliktów. Rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz porozumiewania się w sytuacji konfliktu.

2.7.    Warsztaty rozwoju osobistego
Cel: zwiększenie motywacji, rozwój umiejętności niezbędnych w życiu zawodowym i prywatnym. Celem jest także udzielenie wsparcia niezbędnego w szukaniu pomysłu na siebie i dalszy rozwój.

3.    Szkolenia ogólne i zawodowe

3.1.    Kurs administracyjno-biurowy
Cel: przygotowanie uczestników do pracy administracyjno-biurowej, zarówno w  podmiotach gospodarczych o różnych formach własności i przedmiocie działania, a także w urzędach administracji państwowej i samorządowej.

3.2.    Profesjonalna sekretarka
Cel: zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do profesjonalnego wykonywania zawodu sekretarki lub asystentki.

3.3.    Profesjonalny sprzedawca
Cel: profesjonalne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu sprzedawcy w różnego rodzaju placówkach handlowych.

3.4.    Doskonała obsługa klienta
Cel: przybliżenie zasad profesjonalnej obsługi klienta, zdobycie przez uczestników umiejętność obsługi klienta dopasowanej do sytuacji, typu klienta.

3.5.    Podstawy marketingu
Cel: przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności, która pozwoli na samodzielne  przygotowanie plan marketingowego, co pozwoli poznać znaczenie marketingu w nowoczesnej firmie oraz w praktyce opracować promocję firmy w oparciu o narzędzia marketingu mix.

3.6.    Specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych
Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Unijnych oraz zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w procesie aplikowania o środki Unijne.

3.7.    ABC przedsiębiorczości – jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą
Cel: przygotowanie uczestników do założenia i prowadzenia własnej firmy, celem jest także kształtowanie i rozwój postaw przedsiębiorczych
 

4.    Szkolenia inne
 

DORADCA może zorganizować każde szkolenie na zamówienie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w dowolnym miejscu i czasie.